Wat zijn bodemfactoren?

De bodem is een fundamenteel onderdeel waarmee rekening moet worden gehouden bij conceptontwikkeling, projectplanning en risicobeoordeling. Naast dat de constructie van onze gebouwde omgeving erop rust, is het ook van fundamenteel belang voor de balans voor ecologische systemen als de watercyclus, de koolstofcyclus en biodiversiteit. In Nederland zijn de zorgen over bodemdaling, fundering risico’s, vervuiling…

Wat is de biodiversiteit in een buurt?

Biodiversiteit is één van de meest ondergewaardeerde factoren in onze bebouwde omgeving. Ecosystemen die een hoge biodiversiteit hebben, dus met veel planten en dieren, zijn meer resilient (kunnen tegen een stootje), bieden meer bescherming tegen klimaat risico’s en zijn simpelweg gezonder om in te leven. Ecosysteem diensten of natuurlijk kapitaal worden gebruikt om te meten…

Zijn er innovatieve bedrijven in de buurt?

Innovatie gebeurt nu in shared offices, niet meer in stoffige onderzoeksbureaus. Over heel de wereld, zien we dat het idee van gescheiden buurten voor wonen, werken en recreatie verdwijnt. De nadruk ligt op het gemengd gebruik van vastgoed. Dit sluit aan bij de trend van verstedelijking waarbij steden steeds meer dichterbevolkt worden, met een betere…

Wat is de luchtkwaliteit in deze buurt?

Luchtkwaliteit heeft in het recente verleden veel aandacht gekregen vanwege de ernstige gezondheidseffecten op lange en korte termijn. In Nederland wekt de kwestie van stikstofdioxide (NO2) veel zorgen in de samenleving, de overheid en het bedrijfsleven. De gebieden die het meest worden getroffen, kunnen worden onderzocht en mitigerende maatregelen kunnen genomen worden. De in deze…