Duurzame gebiedsontwikkelingOmgevings planning

Biodiversiteit is één van de meest ondergewaardeerde factoren in onze bebouwde omgeving in de stad. Ecosystemen die een hoge biodiversiteit hebben, zijn meer resilient (kunnen tegen een stootje), bieden meer bescherming tegen klimaatrisico’s en zijn simpelweg gezonder om in te leven.

De trend van verstedelijking is nauw verbonden met biodiversiteit. Steden hebben impact op en zijn afhankelijk van de omgeving waar ze zich in begeven. Projectontwikkelaars vormen de stedelijke omgeving, en gebruiken daarbij ook verschillende milieueffectbeoordeling methoden, maar missen de nieuwe manier om in te schatten hoeveel natuur een stad nodig heeft.

Groene plekken in de stad zorgen ervoor dat mensen zich beter voelen en productiever gaan werken. Het helpt bovendien ook mensen sneller van een ziekte te herstellen. Ze helpen ook stedelijke hitte-eiland effecten te verzachten waardoor de stad veerkrachtiger wordt. De waarde van de natuur is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van steden en belangrijk om mee te nemen in de besluitvorming.

Een praktisch voorbeeld in België: in een dichtbevolkte provincie overtuigde een lokale ngo met een economisch argument (banen creëren) beleidsmakers om in 2006 het eerste nationale park van België te openen. Naast de bescherming van de biodiversiteit creëerde het Nationaal Park Hoge Kempen ongeveer 400 banen. Het stimuleerde ook particuliere investeringen in toerisme in de regio, die vroeger economisch sterk afhankelijk was van industrie. Toeristen waarderen de herstellende natuur in de voormalige kolenmijnen vanwege de bijzondere landschaps- en biodiversiteitswaarden. (TEEBcase door Schops 2011).

Voor de vastgoedsector staat het geluk van mensen en de waarde van vastgoed voorop. De beoordeling van de ecosysteemdiensten met betrekking tot biodiversiteit kan het nettoresultaat verbeteren.
Ook wordt hierdoor in lijn gewerkt met het nationaal en EU beleid voor biodiversiteit, en natuurlijk boven alles, steden worden veerkrachtiger, wat uiteindelijk leidt tot klimaatneutrale steden in 2050.